Školenie BOZP pre všetkých zamestnancov UNIZA

Vážené kolegyne, kolegovia,
v súlade s platnou legislatívou, ktorá nadobudla účinnosť zrušením alebo nahradením zákonov uvedených v internej smernici č. 55 (Smernica pre zabezpečenie školení, oboznamovania a zácviku zamestnancov so zreteľom na vykonávané práce, pracoviská a iné okolnosti, ktoré sa týkajú výkonu práce z predpisov BOZP, ktorej na aktualizácii sa pracuje), je potrebné vykonať periodické školenie pre všetkých zamestnancov UNIZA v zmysle súčasnej platnej legislatívy – zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP , § 7.


Školenia je potrebné vykonať do konca októbra 2017.
Z uvedeného dôvodu prosím jednotlivých riaditeľov ústavov (zariadení), centier, tajomníkov fakúlt a vedúcich odborov, aby sa so mnou skontaktovali za účelom stanovenia termínov školení. S prihliadnutím na obdobie dovoleniek budú termíny školení realizované od septembra 2017.
Poznámka:
Termín opakovaného školenia pre pracovníkov FBI je stanovený na 18. 9. 2017 o 10:00 hod. v seminárnej miestnosti FBI.
Termín opakovaného školenia pre pracovníkov kuchyne Nová menza je stanovený na 22.8.2017 o 13:30 hod. (1. termín) v jedálni.
V prípade nejasností alebo otázok ma, prosím, kontaktujte.
Ďakujem a prajem príjemný deň.

S pozdravom
Mgr. Ivana Ďugelová
Referent pre životné prostredie a BOZP

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Tel. : +421 41 513 52 15
Mobil: +421 (0) 915 933 474
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web: www.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.