Metodické usmernenie k logu 65 + loga v krivkách

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Žilinská univerzita si od septembra 2017 a celý kalendárny rok 2018 pripomenie 65. výročie svojho vzniku. K tejto významnej príležitosti bolo vytvorené jubilejné logo.

V prílohe Vám zasielam Metodické usmernenie č. 6/ 2017 (MU) s návodom na používanie loga. Verzie loga v krivkách nájdete na Intranete UNIZA v sekcii Prezentácia UNIZA pod názvom: Logo k 65. výročiu UNIZA .

Odporúčaná veľkosť loga na hlavičkovom papieri:

verzia čierneho loga na bielom podklade: výška 2,1 cm (príloha 2 v MU)

verzia loga v modrom prevedení: výška 2,22 cm (príloha 3 v MU).

Žiadam všetkých zamestnancov o dôsledné dodržiavanie tohto metodického usmernenia za účelom čo najširšej propagácie výročia univerzity.

 

Metodické usmernenie k logu 65 + loga v krivkách

 

S pozdravom

doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.,

prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.