UCV - Nedostupné telefónne klapky

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie budovy B na ulici 1.mája 32 (areál FBI), kde sídlia zamestnanci Sekcie pre ďalšie vzdelávanie Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA, môžu byť nedostupné ich telefónne klapky. Preto, v prípade potreby, prosíme o kontaktovanie na uvedených mobilných telefónnych číslach.

Kl. 5044 – Ing. Monika Pilcová (vedúca Sekcie pre ďalšie vzdelávanie) – 0905 447 188

Kl. 5042 – Mgr. Gabriela Vyletelová, Ing. Denisa Buková Čapčíková (Univerzitná škola jazykov, Autorizované centrum pre Cambridge English skúšky)– 0918 805 226

Kl. 5057 – Ing. Zuzana Šimková (Univerzita tretieho veku)– 0918 971 108

Kl. 5043 – Ing. Janka Sňahničanová, PhDr. Ľubica Mindeková (Univerzita tretieho veku)- 0918 971 108

Za pochopenie ďakujeme.

S pozdravom

Ústav celoživotného vzdelávania UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.