Fakulta riadenia a informatiky oslavuje 25. výročie svojho založenia

Fakulta riadenia a informatiky v tomto roku oslavuje významné jubileum – 25 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti pripravila viaceré podujatia pre svojich zamestnancov, študentov i partnerov. Viac informácií o programe osláv nájdete na tomto linku: http://www.fri.uniza.sk/aktuality/25-vyrocie-zalozenia-fakulty-sprievodne-podujatia

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.