INFOPOINT pre študentov

Pre všetkých študentov UNIZA bude počas prvého týždňa akademického roka k dispozícii dočasný INFOPOINT. Umiestnený bude vo vestibule hlavnej budovy oproti vrátnici od pondelka 21. septembra do piatku 25. septembra v čase od 9.00 do 14.00. INFOPOINT zabezpečuje Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing v spolupráci so študentskou časťou AS. 

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.