Pozvánka na prednášku „Po stopách Cyrila a Metoda“

Vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku p. Pavla Demeša „Po stopách Cyrila a Metoda“, ktorá sa uskutoční 7.10.2015 o 16.30 v študovni Univerzitnej knižnice ako súčasť Žilinského literárneho festivalu. 

Pozvánka   Program festivalu 

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.