20 rokov Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity

Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline sa obzrela späť o 20 rokov. Slávnosťou  21. septembra 2015, konanou na pôde Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity, čítala vo svojej histórii, tešila sa svojej súčasnosti a vyslala posolstvo do budúcnosti Univerzity tretieho veku.  Zdieľajte jej život – fotogaléria na linku www.ucv.uniza.sk , propagačné video 20 rokov U3V na linku - https://www.youtube.com/watch?v=5adYwdCLUU0

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.