Konkurz do komorného speváckeho zboru OMNIA

Komorný spevácky zbor OMNIA vás pozýva na konkurz. Všetky potrebné informácie nájdete v pozvánke.

Pozvánka 

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.