Filatelia a zberateľstvo na Univerzite tretieho veku v Žiline

Univerzita tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline (U3V UNIZA) oslavuje v tomto akademickom roku 25. výročie svojho vzniku. Pre svojich študentov pripravila nový 1-ročný vzdelávací program Zberateľstvo a filatelia. Filatelia je úzko spätá so štúdiom poštovej prevádzky, ktorá má na UNIZA dlhoročnú tradíciu. Program, ktorý neponúka žiadna iná univerzita tretieho veku v SR, tak prepája univerzitu so širokou komunitou. 18. 12. 2020 si pripomíname Medzinárodný deň poštovej známky a filatelie.

U3V UNIZA otvorila nový vzdelávací program v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov ako jediná univerzita tretieho veku na Slovensku. Aj vďaka iniciatíve lektora a človeka z praxe, RNDr. Vojtecha Jankoviča, člena Rady Zväzu slovenských filatelistov, dnes tento jednoročný program navštevuje 25 účastníkov, z celého Slovenska, ale i z Českej republiky. Dominujú medzi nimi muži. Čo je mimoriadne pozitívne vzhľadom na fakt, že približne 80% z celkového počtu študentov tvoria v tomto type vzdelávania ženy.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu prebieha celé vzdelávanie dištančnou formou. Starší učiaci sa zvládajú online vzdelávanie s ľahkosťou a popri znalostiach z filatelie tak nad rámec pôvodného plánu posilňujú aj svoju digitálnu gramotnosť. Vzhľadom k ich jasnej motivácii ku štúdiu a skvelému lektorovi sú online hodiny mimoriadne pútavé. Často presahujú plánovanú dĺžku trvania, sú dynamické, doplnené mnohými ukážkami, virtuálnymi prehliadkami či inými, v online priestore dostupnými zdrojmi. Absolútnou samozrejmosťou každého stretnutia je aj napriek minimalizácii sociálnych kontaktov živá diskusia všetkých nadšencov filatelie a zberateľstva. Študenti sa zaujímajú o rarity a vzácnosti, ale najmä poznanie súvislostí histórie, filozofie a umenia. Interaktívna diskusia, ktorá prináša vždy ďalšie poznatky a zaujímavosti pre filatelistických nadšencov. Online vzdelávanie dopĺňajú aj zaujímavé rozhovory na YouTube kanáli: RELÁCIA JEDEN Z LEKTOROV U3V s Vojtechom Jankovičom - YouTube

Starší ľudia, ktorí študujú, sa cítia zdravšie, telom aj mysľou, sú vtiahnutí do zaujímavých tém, ktoré si sami vybrali a aj vďaka nim nachádzajú nový zmysel. „Títo študenti majú veľké odhodlanie a chuť vzdelávať sa – pôvodne boli viacerí z nich ochotní prekonávať väčšie vzdialenosti pri cestovaní za štúdiom a napokon sa všetci museli popasovať s výzvou digitálnej formy výučby. Treba povedať, že túto výzvu zvládli výborne. Nielen, že sa dokážu bez problémov pripojiť na online stretnutie, ale aktívne sa zapájajú a na hodinách prebieha skvelá diskusia,“ povedala Ing. Martina Kardošová Kapitulíková, koordinátorka U3V UNIZA.

Výzvou pre študentov je i príprava ich záverečnej práce. Najlepšie práce totiž môžu byť vystavené na Bratislavských zberateľských dňoch, na virtuálnej výstave EXPONET alebo publikované na filatelistickom portáli postoveznamky.sk.

„U3V UNIZA vie v malých, ale životaschopných krokoch prinášať aj v tejto dobe každodenné odhodlanie organizátorov a vyučujúcich hľadať všetky cesty, ako sprostredkovať nové poznatky. Na druhej strane obrovskú chuť ľudí nové veci prijímať a aj napriek situácii a veku odhodlaných popasovať sa s technikou. Byť tak aktívni aj v online priestore, búrať mýty o nízkej digitálnej gramotnosti a prezentovať univerzitu ako inštitúciu zodpovedne sa venujúcu všetkým aj v tejto, najmä psychicky náročnej, dobe,“ dodala riaditeľka U3V Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD.

Vášnivý zberateľ známok, autíčok, mincí a železničných medailí, bývalý pedagóg na UNIZA a člen Zväzu slovenských filatelistov, dnes 75 –ročný študent U3V UNIZA, Jozef Strišš zo Žiliny dodáva: „Bolo by dobré, keby mal program pokračovanie a našli by sa aj ďalší odborníci na iné odvetvia zberateľstva. Zbieranie známok, pohľadníc alebo aj mincí či medailí síce nadobúda časom aj finančnú hodnotu, ale prináša zberateľovi najmä radosť, spomienky a vďaka vzdelávaniu aj nové zaujímavé informácie..“Mgr. Adriana Valentovičová
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
17122020 TS U3V Filatelia

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.