Technická myšlienka roka

Na UNIZA sme presvedčení, že povedomie mladej generácie o vede a technike sa dá zvyšovať aj zábavnou formou. Tvorivou a vynaliezavou aktivitou, ktorá vzbudzuje záujem študentov o štúdium technických odborov, umožňuje im ďalší rozvoj prostredníctvom kontaktov s odborníkmi na UNIZA a so špičkovými expertmi z akademického a priemyselného prostredia. Stredoškoláci si tak môžu každý rok overiť svoje znalosti z techniky, porovnať ich z inými študentmi stredných škôl podobného zamerania.

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA usporiadala 12. ročník súťaže Technická Myšlienka Roka (TMR) pre stredoškolských študentov. S podporou priemyselných partnerov (PANASONIC Industrial devices Slovakia s.r.o, ON Semiconductor, STMicroelectronics, Brose Prievidza) tak popularizuje atraktívne štúdium technických odborov. Súťaž má svoju históriu, ktorá sa začala písať ako súčasť riešenia projektu na popularizáciu vzdelávania v technických odboroch. Súťažiacim je každoročne ponúknutá technická podpora a mentoring nielen zo strany organizátora, ale aj priemyselných partnerov.

Do súťaže sa v tomto ročníku prihlásilo 14 projektov zo 7 stredných škôl z celého Slovenska, ktoré súťažili v 3 oblastiach: Mechatronika, Elektronika a IT. Na základe vysokej úrovni prihlásených prác komisia rozhodla, že do finálového kola TMR2020 postupujú všetky prihlásené práce. Finálové kolo sa uskutočnilo 11.05.2020 formou on-line prezentácií jednotlivých projektov. Celý program finálového kola bol verejný, streamovaný prostredníctvom FB stránky FEIT. Každý súťažiaci v rámci 15 minút odprezentoval svoj projekt, jeho prínos a dosiahnuté výsledky, pričom po ukončení online prezentácie nasledovala diskusia. Najúspešnejšími projektami boli Automatická triedička riadená priemyselným počítačom, Inteligentné zrkadlo a Robotický sklad Amazon.

Kvalita prezentovaných projektov bola tento rok mimoriadne vysoká. Technické riešenia z rôznych oblastí boli na úrovni prevyšujúce znalosti stredoškolských študentov. Spoločenské okolnosti však zapríčinili, že nie všetci súťažiaci sa zapojili do finálového kola, v ktorom mohla byť ich práca prezentovaná nielen komisii, ale verejne širokému auditóriu - prostredníctvom sociálnej siete.

Vďaka množstvu pozitívnych reakcií verejnosti na kvalitu prezentovaných projektov sa FEIT rozhodla zrealizovať špeciálnu súťaž finálových projektov o Cenu FEITcity. O víťazovi rozhodne verejnosť v hlasovaní do 14. 6. 2020 na FB stránke FEIT. Na tejto stránke je aj atraktívny zoznam cien a sponzorov - priemyselných partnerov, ktorí okrem technickej podpory poskytli súťažiacim tradične aj mentoring. Bližšie na linku

Dekan FEIT prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. podporuje túto formu aktivít: „Veríme, že pointu a motto súťaže Technická myšlienka roka budeme šíriť v rámci svojich spoločenských a profesijných kruhov, aby sme sa stretávali aj v budúcich ročníkoch súťaže. Najväčším poďakovaním je poďakovanie od študentov a účastníkov za úsilie, ktoré sme spoločne a dobrovoľne vynaložili pre potreby rozvoja vedomostnej spoločnosti.“

11062020 FEIT TMR

Mgr. Adriana Valentovičová
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.