SUMO roboty na Žilinskej univerzite predviedli svoju silu

 Univerzita privítala dňa 22.11.2019 v priestoroch suterénu Stavebnej fakulty súťažiacich z celého Slovenska, ktorí sa prihlásili so svojimi robotmi do jednej z výziev robotickej súťaže RoboRAVE. Tento siedmy ročník bol v niečom výnimočný – súťažilo sa iba v kategórii SUMO, no napriek tomu záujem bol ako každý rok mimoriadne vysoký.

Už od rána bolo na univerzite viac rušno ako obyčajne. Okrem bežných študentov bolo možné na chodbách zazrieť 91 súťažiacich, 60 robotov a 34 pedagógov, organizátorov a rozhodcov prihlásených na robotický SUMO turnaj ako súčasť súťaží RoboRAVE Slovensko 2019. Plní nervozity a očakávaní dolaďovali posledné detaily pred súťažou.

„Nás organizátorov veľmi teší záujem mladých o súťaž a rozhodli sme sa, že budeme akceptovať všetky prihlášky vrátane náhradníkov. Myslím, že sme urobili dobre, lebo dnes sa ukázalo, že z roka na rok sú tímy silnejšie a roboty prepracovanejšie,“ povedal Ing. Miroslav Pienčák, hlavný rozhodca súťaže.

Výzva SUMO je určená pre 1-2 členné tímy. Počet súťažiacich je obmedzený a súťaží sa v 3 kategóriách- dve pre žiakov ZŠ a SŠ s LEGO robotmi a tento rok bola otvorená jedna vekovo neobmedzená kategória pre ne-LEGO roboty.

Celá súťaž bola mimoriadne napínavá. Pred 17:00 však už organizátori vyhlásili dlhoočakávané výsledky. Víťazmi v kategórii LEGO SUMO Junior, určenej pre žiakov základných škôl sa stali:

  1. miesto - Nicolas Slezák a Filip Ivanič z Katolíckej spojenej školy v Banskej Štiavnici,
  2. miesto – Ivana Kováčová a Adela Filková z Gymnázia Grösslingová 18, Bratislava,
  3. miesto – Juraj Stach a Samuel Nosko zo Základnej školy, Trieda SNP 20 , Banská Bystrica.

Víťazi v kategórii LEGO SUMO, určenej pre žiakov stredných škôl:

  1. miesto – Tomáš Kováč z Gymnázia Grösslingová 18, Bratislava,
  2. miesto – Ondrej Kardoš a Jozef Kovalčík zo Strednej priemyselnej školy technickej v Martine,
  3. miesto – Dominik Kišša a Jakub Jakubík z Klubu robotiky Benders v Žiline.

Víťazi v kategórii SUMO OPEN určenej pre záujemcov o robotické zápasy SUMO postavené na otvorenej platforme:

  1. miesto –Jerguš Bielončík a Ján Skovajsa z Gymnázia Martina Hatalu v Trstenej,
  2. miesto – Šimon Dever a Matúš Dever z AMAVET klubu 686 v Žiline,
  3. miesto – Maximilián Maliar z Klubu robotiky Benders v Žiline.

Všetkým víťazom v kategórii LEGO SUMO určenej žiakom stredných škôl boli odovzdané aj vecné ceny od spoločnosti MATADOR Group.

Súčasťou súťaže bola aj zaujímavá Konferencia pre vedúcich tímov a pracovníkov Žilinskej univerzity na tému Motivácia práce vedúcich pracovníkov s mládežou na robotických súťažiach.

Súťaž bola v tomto roku zrealizovaná vďaka výbornej tímovej spolupráci AMAVET klubu č. 549 z Martina, Informačného centra mladých, n.o. v Martine, spoločnosti Inloop Žilina, The Benders – klubu lego robotiky v Žiline, Žilinskej univerzity v Žiline, ale aj vďaka finančnej podpore Mesta Žilina, firmy AVAST a spoločnosti MATADOR Group. Celú súťaž RoboRAVE Slovensko organizátori pripravujú pre všetkých 5 výziev na 20. a 21. február 2020.

 

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

 

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.