Obrázky Slovenska očami dvoch generácií

V mesiaci október 2019 sa uskutočnili dva medzigeneračné workshopy s podporou Žilinského samosprávneho kraja v rámci projektu: Obrázky Slovenska. Dobrovoľníci z Univerzity tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline navštívili Strednú odbornú školu poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline. Obidve stretnutia seniorov a juniorov sa uskutočnili vo veľmi kvalitnom infraštrukturálne aj ľudsky vybavenom prostredí a priniesli nové skúsenosti, vedomosti, ústretový tvorivý dialóg a dôkaz o potrebnosti prepojenia generácií.

„Priblížili sme sa k svojim obciam alebo mestám, ale dozvedeli sme sa veľa aj o iných obciach. Naučili sme sa medzi sebou spolupracovať v medzigeneračnej skupine. Vzácne bolo, že sme spolu veľa komunikovali a mali možnosť vyjadriť svoj názor,“ povedala študentka - účastníčka stretnutia.
Viete, kde sa nachádza obec Liptovská Teplička? Viete, čím je výnimočná? Nachádzajú sa tu z minulosti zachované malebné pivničky v kopcovitom teréne, políčka úzke ako v Toskánsku, dedinka má veľmi logicky - protipožiarne rozdelenú časť na obydlia a stodoly zvlášť. Všetky tieto unikáty obce sme mali možnosť vidieť v zaujímavom dokumentárnom filme o Liptovskej Tepličke, ktorý spestril naše stretnutie. Následne sa v zmiešaných medzigeneračných tímoch tieto unikáty obce prediskutovali a spoločnou prácou seniorov a juniorov zhmotnili do výsledku v podobe: letáku, informačného listu, básne a inej propagácie pre potenciálnych návštevníkov obce.

Počas druhého medzigeneračného workshopu pod názvom: Mypríbeh sa ďalej spoločne pátralo po hodnotách, ktoré ovplyvnili náš osobný životný príbeh. Boli to ľudia, naše rodisko, naša krajina? Aby sme spoločné tvorivé stretnutie ukončili konkrétnym výstupom, vznikol v každej medzigeneračnej skupinke miniprojekt ako sprievodca po obci, meste, oblasti, ktorú by sme radi propagovali pre iných, lebo sme na ňu hrdí. Seniori v skupinách pôsobili ako spolutvorcovia aj mentori, ktorí spoločne so svojimi partnermi mladšej vekovej kategórie vytvorili jeden harmonicky sa dopĺňajúci tím. A aj o to tu išlo, aby sa búrali predsudky, viedol ústretový medzigeneračný dialóg a vytvárali spoločné diela.

Albert Einstein povedal: “Jeden človek nemôže zmeniť celý svet, ale môže zmeniť celý svet jednému človeku.“ Univerzita tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline (U3V UNIZA) si uvedomuje, že svojou snahou o medzigeneračné učenie neodstráni všetky problémy a predsudky medzi generáciami, ale s určitosťou vie, že aj malými krokmi prispeje k zlepšeniu vzťahov medzi generáciami v mieste a rozsahu jej možnom. A to je tiež dôvod, prečo sa U3V UNIZA pripravuje na ďalší vzdelávací medzigeneračný workshop s názvom: Vlkolínec.

 

Jana Sňahničanová
koordinátorka U3V

29102019 TS ucastnici workshopu

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.