Na UNIZA mieria dve najmodernejšie lietadlá na výcvik

Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum Žilinskej univerzity v Žiline má opäť prírastok do svojej flotily. A nejde len tak o hocijaké lietadlá, ale o dve z tých najmodernejších.

„ŽIlinská univerzita v Žiline je lídrom dopravného vzdelávania nie len na Slovensku a som preto rád, že sa nám darí ambície v tejto oblasti napĺňať aj reálnymi výsledkami. Špecifickou a významnou oblasťou pôsobenia UNIZA je vzdelávanie v oblasti letectva a jeho zabezpečenia vo všetkých formách štúdia, ako aj realizácia výcvyku pilotov. Z toho dôvodu chceme podporiť túto oblasť aj kúpou dvoch lietadiel, ktoré patria medzi najmodernejšie a najvhodnejšie z pohľadu zabezpečenia kvalitného pilotného výcviku študentov,“ povedal prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD, rektor Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA).

Žilinská univerzita v Žiline, katedra leteckej dopravy (KLD) a Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum (LVVC) sú centrom vzdelávania, výskumu a výcviku v civilnom letectve. KLD je jednou z jej najstarších výskumno-vzdelávacích katedier na univerzite, ktorej činnosť je priamo previazaná s LVVC, ktoré garantuje kvalitu zabezpečovaného leteckého výcviku. Práve do tohto centra čoskoro pribudnú dva najmodernejšie prírastky - lietadlá Zlín-Z 242 L, ktoré spĺňajú najprísnejšie požiadavky na základný a pokračovací výcvik pilotov a na rozdiel od iných lietadiel rovnakej kategórie umožňujú výcvik všetkých prvkov základnej a vyššej pilotáže, vrátane akrobatických.

„Som rád, že sa Žilinskej univerzite v Žiline darí rozšírovať svoj lietadlový park, nie len o laboratóriá, ktoré slúžia za účelmi výskumu, ale aj o lietadlá, ktoré slúžia na zvýšenie kvality vzdelávania a poskytovaného výcviku,“ vyjadril sa prof. Ing. Andrej Novák, PhD., vedúci KLD.

Aj preto Žilinská univerzita v Žiline organizuje dňa 2. októbra 2019 od 14.15 h zaujímavú akciu v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline na Letisku Žilina v Dolnom Hričove, kde tieto nové prírastky predstaví. Táto akcia bude spojená aj s udelením Ceny za mimoriadne zásluhy o rozvoj letectva a kozmonautiky, ktorá je pokračovaním ankety 100 leteckých osobností století, ktorá sa uskutočnila ako súčasť osláv 100 rokov československého letectva. Vyhlasovateľ tejto ceny Aeroteam Vsetín považuje za dôležité oceňovať osobnosti, firmy a inštitúcie, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj letectva v Českej a Slovenskej republike. Tento rok boli za nositeľov tohto ocenenia vyhlásení: dvojnásobný majster sveta v leteckej akrobacii Petr Jirmus, letecký akrobat a pedagóg Radomír Orlita, podnik Řízení letového provozu a Žilinská univerzita v Žiline (Katedra leteckej dopravy a Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum).

„S ohľadom na zmenu leteckých predpisov za účelom zvyšovania kvality a bezpečnosti leteckého výcviku je nevyhnutný aj nácvik nezvyklých polôh, na ktoré sú potrebné lietadlá tohto typu, a preto ma teší, že aj vďaka tomuto prírastku budeme môcť stále garantovať vysokú úroveň poskytovaného výcviku pre našich študentov,“ povedal Ing. Peter Blaško, CSc., riaditeľ LVVC.

 

Ing. Martina Slavíková
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.