Univerzita tretieho veku v Žiline

 Univerzita tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len U3V UNIZA) opäť po letných prázdninách otvára svoje brány a začína nový akademický rok. Slávnostné otvorenie akademického roka U3V UNIZA sa uskutoční dňa 19.9. 2019 za prítomnosti zástupcov mesta a vedenia Žilinskej univerzity.

U3V UNIZA počas svojej 24 - ročnej existencie zabezpečila záujmové vzdelávanie už viac ako 5 000 seniorom - starším učiacim sa vo veku od 45 rokov. Vzdelávať sa môžu v Žiline, ale aj v pobočkách U3V UNIZA v Čadci a v Považskej Bystrici.
Fanfáry, štátna hymna, príhovory hostí, Gaudeamus igitur - to všetko len podčiarkne slávnostné chvíle začiatku nového akademického roka a ďalšieho seniorského vzdelávania na Žilinskej univerzita v Žiline. U3V UNIZA pripravila pre svojich 475 študentov (čo je 10% nárast počtu študentov oproti minulému akademickému roku) rôznorodú ponuku štúdia. Novinkami sú nasledujúce vzdelávacie programy:
Obrázky Slovenska - spoznanie jedinečných miest Slovenska v historickom, environmentálnom a spoločenskom kontexte
Ja a moje starnutie – aktívne starnutie a postavenie seniora v súčasnej rodine a spoločnosti
Kulturológia – ako sa človek počas celej svojej existencie snaží byť kultúrnym
Slovo hovorené i písané – kultivovanosť slovného i písomného prejavu, základy rétoriky i podpora toho, ako napísať dobrú knihu
Fotografia pre pokročilých - nadstavba po Fotografii pre začiatočníkov
IKT programy – Internet ako pomocník a spoločník, Praktické programy pre PC
Právno-psychologické minimum - v Čadci
Tieto vzdelávacie programy boli aj najrýchlejšie obsadené záujemcami rovnako ako aj program: Záhrada pre krásu a úžitok a Práca s tabletom a mobilom

Okrem štúdia sa môžu seniori opäť zapojiť aj dobrovoľníctva vo vzdelávaní, ktoré U3V UNIZA pripravuje a organizuje v podmienkach univerzity, mesta, základných a stredných škôl v Žiline. Ak sa niektorí študenti U3V UNIZA necítia na priamy kontakt s deťmi, či mládežou na medzigeneračných dobrovoľníckych workshopoch, môžu svoje schopnosti uplatniť aj ako dobrovoľnícki prispievatelia v seniorskom časopise s názvom: Schody. Je to jediný časopis medzi Univerzitami tretieho veku na Slovenku. Na tohtoročnom Slávnostnom otvorení akademického roka 2019/2020 U3V UNIZA bude časopis oslavovať svoje 10. narodeniny.

Vydávanie časopisu je už piaty rok podporované a spolufinancované z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

TS s financnou podporou ministerstva kultury srČasopis má svoju stálu čitateľskú základňu v počte cca 500 študentov U3V UNIZA, ale nachádza pozitívnu odozvu aj medzi sympatizantmi a partnermi U3V UNIZA. Je viditeľným výsledkom tvorivej činnosti študentov U3V UNIZA. Čitatelia sa môžu v novom vydaní tešiť na aktuálne zameranie s tematikou: Humor, ktorý spája ...
Univerzita tretieho veku je súčasťou Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline. Od roku 1995 ponúka záujmové vzdelávanie pre všetkých nad 45 rokov. Dlhodobo sa snaží rozvíjať aj dobrovoľnícke aktivity svojich študentov – seniorov v oblasti neformálneho a medzigeneračného vzdelávania. Širokej verejnosti je prístupný zdarma popularizačný prednáškový cyklus s názvom: Cesty poznávania.

Jana Sňahničanová – koordinátorka U3V UNIZA

19092019 TS studenti Univerzity tretieho veku v Ziline

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.