Deň zdravého ovzdušia v poslednú septembrovú sobotu na Žilinskej univerzite v Žiline

 V sobotu dňa 28. septembra 2019 sa v areáli Žilinskej univerzite v Žiline uskutoční Deň zdravého ovzdušia. Mottom podujatia bude: „Čo ja môžem urobiť pre zlepšenie ovzdušia vo svojom okolí.“.

Deti, študenti a aj dospelí si môžu vo vedomostnom teste overiť svoje znalosti z oblasti znečistenia ovzdušia. Účastníci, ktorí sa zapoja do vedomostného kvízu, budú odmenení propagačnými predmetmi a dostanú aj malé občerstvenie.

Podujatie sa uskutoční v rámci projektu AIR TRITIA - JEDNOTNÝ PRÍSTUP K SYSTÉMU RIADENIA ZNEČISTENIA OVZDUŠIA PRE FUNKČNÉ MESTSKÉ OBLASTI V REGIÓNE TRITIA, ktorý je financovaný programom Interreg CENTRAL EUROPE.

Deň zdravého ovzdušia bude mať zaujímavý program. Začne prezentáciou projektu pod názvom Dýchajme v meste čistejší vzduch. Každý návštevník si bude môcť prezrieť Mobilnú monitorovaciu stanicu kvalitu ovzdušia. Zaujímavosťou bude aj Video krajina TRITIA, ktorá nám ukáže, čo sa môže stať, keď sa nebudeme starať o životné prostredie, v ktorom žijeme.

 

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

18092019 TS UNIZA DJI 0010

18092019 TS den zdraveho ovzdusia plagat

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.