Slávnostne odpromovalo 146 detí Žilinskej detskej univerzity

 Ak ste si mysleli, že počas letných prázdnin bude univerzita prázdna, mýlili ste sa. V dňoch 8. – 12.júla 2019 sa opäť univerzitné auly a laboratóriá zaplnili malými študentmi. Mimoriadne obľúbená Žilinská detská univerzita, ktorú organizuje Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, sa konala už po pätnásty raz.

V prvý deň sa slávnostného otvorenia dočkali nielen malí študenti, ale aj niektorí rodičia či starí rodičia. Zúčastnil sa ho okrem pána rektora Jozefa Jandačku aj pán dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (FEIT) Pavol Špánik. Pozvanie prijali aj vážení hostia – pani predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová a pán primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.

Počas celého týždňa štyri skupiny "bakalárikov" a tri skupiny "inžinierikov" zúčastňovali zaujímavých prednášok a cvičení z oblasti matematiky, prírodovedy, prípadne fyziky, chémie a biológie, na ktorých participovali pedagógovia a študenti zo všetkých siedmich fakúlt UNIZA.

Už z prihlasovania sa detí bolo jasné, že pôjde o mimoriadny ročník - voľné miesta boli obsadené už do piatich minút. Novinkami na tohtoročnej Žilinskej detskej univerzite boli prednášky na tému Zneškodni bombu svojimi vedomosťami, Čo spôsobuje, že sa nám elektrický motor točí či Anglický jazyk hrou. Okrem univerzitných priestorov deti navštívili i radnicu a letisko v Dolnom Hričove. Pre priblíženie skutočnej univerzity dostali malí študenti po vzore tých ozajstných aj Výkazy o štúdiu –indexy. Pre inžinierikov boli pripravené teoretické i praktické témy diplomových prác, ktoré v posledný deň úspešne všetci obhájili. Najlepšie práce inžinierikov boli odmenené vecnými cenami. Výnimočný týždeň na univerzite bol už tradične zakončený slávnostnou promóciou za prítomnosti rodičov a príbuzných, na ktorej dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. odovzdal deťom diplomy.

A ako hodnotí tento projekt organizátor Peter Hockicko z FEIT? "Tento rok som mal na skúške z Úvodu do fyziky študenta, ktorého som sa pýtal na Archimedov zákon. A keď som mu položil otázku, tak mi odpovedal: Viete, že to sme mi už vysvetľovali na detskej univerzite pred niekoľkými rokmi?“

 

Ing. Martina Slavíková
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

12072019 TS otvorenie ZDU

12072019 TS prednaska

12072019 TS promocie

12072019 TS tohtorocni mali studenti

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.