UNIZA vyhlasuje verejnú súťaž návrhov na nový vizuálny štýl

 Žilinská univerzita v Žiline sa po 65 rokoch od svojho založenia rozhodla vyhlásiť súťaž, ktorej cieľom bude práve výber nového a sviežeho vizuálneho štýlu, ktoré bude najviac univerzitu charakterizovať.

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) v zmysle §847 – 849 Občianskeho zákonníka vyhlásila verejnú neanonymnú súťaž návrhov na logo a vizuálny štýl, ktorý sa stane základom pre komunikačnú stratégiu a prezentáciu UNIZA. Predmetom súťaže je návrh nového loga a jeho aplikácií vo vybraných prvkoch vizuálneho štýlu.

„Vedenie už dlhšie uvažovalo o novom vizuálnom štýle z viacerých dôvodov. Tým najpodstatnejším je však priviesť na univerzitu akýsi pomyselný nový vietor. Sme síce univerzita s tradíciou, ale je naším cieľom, aby po 65 rokoch úspešného fungovania univerzita zmodernizovala svoju identitu ,“ povedal doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing.

Pre prezentáciu univerzity a jej aktivít je potrebné vytvoriť značku – rozpoznávací prvok, ktorý bude jednotný vo všetkých online kanáloch či tlačených materiáloch. Vizuálny štýl bude používaný na komunikáciu v rámci Slovenskej republiky i v zahraničí. Možnosť posielať svoje návrhy bude do 10. mája 2019 do 12.00 hod. a súťaž sa vyhodnotí najneskôr do 30. mája 2019. O víťazovi bude rozhodovať odborná komisia. Autor víťazného vizuálneho štýlu získa 5 000 €.

Viac informácii je k dispozícií na linku


Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
Ing. Martina Slavíková

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.