SCHODY – jediný seniorský časopis vydávaný medzi Univerzitami tretieho veku na Slovensku

 „Časopis Schody - nástroj rozvoja mediálnej gramotnosti seniorov“ tento názov nesie projekt Univerzity tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len U3V UNIZA), ktorý je pre rok 2017 spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V projekte je podporená nielen tlač dvoch vydaní seniorského časopisu Schody, ale aj vzdelávanie seniorov v oblasti mediálnej gramotnosti.

„Časopis Schody - nástroj rozvoja mediálnej gramotnosti seniorov“ tento názov nesie projekt Univerzity tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len U3V UNIZA), ktorý je pre rok 2017 spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V projekte je podporená nielen tlač dvoch vydaní seniorského časopisu Schody, ale aj vzdelávanie seniorov v oblasti mediálnej gramotnosti.

Časopis SCHODY považujem za veľký prínos nielen pre nás študentov ale aj pre ostatnú verejnosť, ktorej sa dostáva do rúk. Optimizmus, múdrosť, veľa zaujímavostí, rozhovory s úspešnými ľuďmi, spomienky na tých o ktorých by sme mali vedieť... to všetko je obohacujúce pre nás - čitateľov. Dozvedáme sa o aktivitách, ktoré sa dejú aj mimo nášho študijného odboru. Kladom je aj to, že články v časopise nementorujú, ale prakticky navodzujú ako aktívne a činorodo starnúť“ povedala p. Magdaléna Fojtíková, čitateľka časopisu a študentka U3V UNIZA.

s financnou podporou ministerstva kultury sr

Informačná gramotnosť seniorov, Kritické kompetencie seniorov, Grafika a inovácie časopisu Schody, Ilustrátor časopisu, Tvorba literárnych žánrov – to sú workshopy, ktorých sa zdarma zúčastnili študenti U3V UNIZA počas roku 2017. Celoročné vzdelávanie prispievateľov a členov redakčnej rady sa odrazilo aj v dizajne časopisu aj v jeho obsahu. O tom ako seniori vnímajú spôsob komunikácie medzi ľuďmi v súčasnej spoločnosti sa môžete dočítať v poslednom vydaní časopisu Schody č. 14. V obsahu časopisu čitateľ nájde príspevky o potrebe návratu k obyčajnej verbálnej komunikácii, ale aj príspevky o správnom využívaní sociálnych sietí na efektívnu komunikáciu v dnešnom svete.

Patrik Herman – moderátor TV Markíza, Marcel Páleš – redaktor RTVS Rádio Regina STRED, Andrej Mazúr – akademický maliar... toto sú niektoré z osobností, ktoré tvorcovia časopisu predstavujú v novej rubrike pod názvom: Spolupracujeme.

Potenciál časopisu je veľký a jeho názorová výpoveď má hodnotu pre tých, ktorí chcú počúvať hlas staršej generácie. Témou budúceho vydania je Status seniora v spoločnosti včera a dnes. Ak máte osobnú skúsenosť, názor, či potrebu podporiť takto zamerané Schody č. 15, všetky príspevky je možné zasielať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Pre inšpiráciu môžete kliknúť na internetovú stránku www.ucv.uniza.sk, kde sú zverejnené všetky doterajšie vydania časopisu.

Univerzita tretieho veku je súčasťou Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline. Ponúka záujmové vzdelávanie pre všetkých nad 45 rokov. Dlhodobo sa snaží rozvíjať aj dobrovoľnícke aktivity svojich študentov – seniorov v oblasti neformálneho vzdelávania. V akademickom roku 2017/2018 má v Žiline a v pobočkách Považská Bystrica a Čadca v ponuke študijné programy, zamerané na zdravý životný štýl seniora, umenie, tretí vek, kultúru prejavu, a tiež viaceré študijné programy na získanie počítačových zručností. Zdarma je seniorskej verejnosti prístupný prednáškový cyklus s názvom: Cesty poznávania.

Kontakt:

Ing. Jana Sňahničanová,
koordinátorka Univerzity tretieho veku
Tel.: 0918 971 108
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
http://www.ucv.uniza.sk 

ilustrcia

Dôležitosť vzájomnej komunikácie
Ilustrácia z časopisu Schody č. 14, autorka: Ľudmila Gašparíková – študentka U3V UNIZA

Žilinská univerzita v Žiline je moderná vysoká škola univerzitného typu s bohatou tradíciou. Na siedmich fakultách (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojnícka fakulta, Elektrotechnická fakulta, Stavebná fakulta, Fakulta riadenia a informatiky, Fakulta bezpečnostného inžinierstva a Fakulta humanitných vied) aktuálne vzdeláva viac ako 8 000 študentov spolu v 180 akreditovaných študijných programoch vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia. Na Žilinskej univerzite v Žiline úspešne ukončilo štúdium doteraz viac ako 79 000 absolventov, z toho 2 200 zahraničných. Na univerzite pôsobí viac ako 1 500 zamestnancov, z toho 650 vysokoškolských učiteľov. Svojou viac ako šesťdesiatročnou históriou zaujíma popredné miesto v slovenskom vzdelávacom priestore, a to nielen počtom študentov, ponukou akreditovaných študijných programov, ale najmä výraznými výskumnými a medzinárodnými aktivitami.

Ing. Martina Slavíková
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.