Českí a slovenskí výskumníci sa na UNIZA pripravovali na úspešnú vedeckú kariéru

 Excelentný tím projektu pilotnej výzvy 7. rámcového programu EÚ „ERAdiate“ (z anglického „Enhancing Research and innovAtion dimension of University of Zilina in intelligent transport systems“), ktorý pôsobí na Univerzitnom vedeckom parku Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA), v spolupráci s Centrom vedeckých a technických informácií (CVTI) SR, zorganizovali v dňoch 19.-21. septembra 2017 podujatie s názvom “UNIZA Grants Week”. 

Cieľom tohto podujatia bolo poskytnúť výskumným pracovníkom zo slovenských a českých vysokých škôl, ako aj záujemcom z priemyselnej sféry, komplexnú informáciu o tom ako pripraviť úspešný medzinárodný výskumný projekt a ako sa orientovať pri vyhľadávaní najvhodnejších programov a zdrojov financovania na európskej aj národnej úrovni. Podujatie bolo určené predovšetkým tým, ktorí sa pripravujú na úspešnú vedeckú kariéru, teda doktorandom a mladým výskumným pracovníkom, a jeho súčasťou bol aj praktický tréning rozvíjania zručností a poznatkov, ktoré im umožnia transformovať vedecké nápady a myšlienky do úspešného projektu.

Podujatie otvoril prorektor UNIZA pre vedu a výskum Prof. Ing. Ján Čelko, PhD. Tréning viedli poprední európski školitelia, Dr. Seán McCarthy z Írska, Omer Ceylan a Valentina Zuri zo spoločnosti Europa Media. Účastníci získali tiež informácie o súčasných výzvach európskeho programu pre výskum a inovácie Horizont 2020 v oblasti informačných a komunikačných technológií, dopravy a energie, o možnostiach zapojenia sa do výziev pre individuálne mobility výskumných pracovníkov z programu Marie Sklodowska-Curie, do výziev prestížneho programu Európskej rady pre výskum (ERC), ako aj do programu COST. Súčasťou podujatia bolo aj neformálne stretnutie účastníkov s úspešnými slovenskými firmami pôsobiacimi v oblasti informačných technológií a inteligentných dopravných systémov, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Banky, podnikateľskom a coworkingovom centre mesta Žilina.

“Po úspešnej medzinárodnej konferencii Inteligentné dopravné systémy – nástroj alebo hračka, a získaní prestížneho výskumného projektu MoTiV z rámcového programu H2020, je UNIZA Grants Week ďalším dôkazom toho, ako projekt ERAdiate a jeho pracovníci prispievajú k budovaniu konkurencieschopného prostredia, a tým myslím, konkurencieschopného prostredia na celoeurópskej úrovni, na Žilinskej univerzite v Žiline,“ povedal prof. Ing. Milan Dado, PhD., koordinátor projektu ERAdiate.


prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD.
projekt ERAdiate
Univerzitný vedecký park
Žilinská univerzita v Žiline

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.