UNIZA bude užšie spolupracovať s univerzitami v Čile a Argentíne

Členom delegácie prezidenta SR Andreja Kisku, ktorá začiatkom augusta navštívila krajiny Čile a Argentínu, bol aj prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., riaditeľ Ústavu konkurencieschopnosti a inovácií UNIZA. Súčasťou oficiálneho programu bola návšteva troch významných univerzít a vzájomná výmena skúseností riešenia výziev v oblasti vzdelávania. 

Pozitívna diskusia a vízia rozšírenia spolupráce do budúcnosti vyústili na akademickej pôde do podpísania dohôd o spolupráci medzi Žilinskou univerzitou a čílskou technickou univerzitou Federico Santa María. Memorandum o spolupráci bolo uzavreté aj s Národnou technickou univerzitou v Buenos Aires.

„Dohodli sme sa na rozvíjaní vzájomnej spolupráce v oblasti vzdelávania a vedeckého výskumu, s dôrazom na rozvoj akademických programov, vzájomné výmenné pobyty pedagógov a študentov a na výskumnej spolupráci,“ uviedol prof. Štefan Medvecký. 

 

Ing. Katarína Géčová

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.