Detskí študenti na Žilinskej univerzite

Druhý júlový týždeň patril na Žilinskej univerzite už tradične detským študentom. Skúmali tajomstvá kryptografie, učili sa ako sa riadi vlak, ako funguje televízia, objavovali svet chémie, získali základy filozofie. Program dvanástej Žilinskej detskej univerzity pripravovali pedagógovia a študenti zo všetkých siedmich fakúlt UNIZA.

„Témy prednášok boli opäť rôznorodé, zamerané však skôr na technické a prírodné vedy. V detskej univerzite sa už tradične snažíme odstrániť rešpekt detí pred predmetmi ako sú matematika, fyzika či prírodoveda. Prednášky aj cvičenia prispôsobujeme veku a záujmom mladých študentov, využívame interakciu a kreatívne myslenie detí“ uviedol doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., prodekan pre vzdelávanie z Elektrotechnickej fakulty.

Dvanástej Žilinskej detskej univerzity sa spolu zúčastnilo 147 mladých študentov, 83 v kurze „bakalárik“, 64 v kurze „inžinierik“. Absolvovali desiatky prednášok a cvičení v univerzitných učebniach a laboratóriách. Spestrením bola návšteva žilinskej radnice či letiska v Dolnom Hričove. Program na letisku priblížil Ing. Filip Škultéty, PhD. z Katedry leteckej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov „Študenti detskej univerzity absolvovali prednášku o bezpilotných lietajúcich prostriedkoch, navštívili budovu terminálu letiska, kde sa oboznámili so všetkými krokmi odbavovacieho procesu. Veľký záujem zo strany detí bol už tradične o riadenie lietadla v našom centre simulátorov.“ Novinkou, ktorá si okamžite získala študentov detskej univerzity bol model vlaku s parnou lokomotívou umiestnený priamo pred hlavnou budovou univerzity. Jazdu na vlaku s typickou parnou lokomotívou „československých lokálok“ v mierke 1:8 si s radosťou vyskúšalo množstvo detí. Tento rok predviedlo účastníkom detskej univerzity ukážky svojich bakalárskych a diplomových prác niekoľko ozajstných univerzitných študentov. Zaujal napríklad model visutej lanovky na Lomnický štít študenta Michala Kováčika z Elektrotechnickej fakulty.  

Posledný deň Žilinskej detskej univerzity patril obhajobám „diplomových prác,“  na ktorých pracovali „inžinierikovia“ počas celého týždňa. Mohli si vybrať z desiatok zaujímavých tém – od problematiky farieb slnečného svetla, cez objasnenie fungovania ponorky až po  programovanie vlastnej hry. Týždeň, ktorý deti strávili na Žilinskej univerzite vyvrcholil slávnostnou promóciou. Týmto blahoželáme všetkým účastníkom – bakalárikom a inžinierikom k ich úspešnému štúdiu, novým zážitkom a poznatkom, a dúfame, že o niekoľko rokov sa s nimi stretneme na UNIZA ako s ozajstnými študentami.   

Zároveň ďakujeme  všetkým pedagógom a organizátorom za ich prácu a nadšenie pri príprave a priebehu úspešnej Žilinskej detskej univerzity.

 

Ing. Katarína Géčová

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.