Stredoškoláci si na jeden deň vyskúšali prácu profesionálnych časticových fyzikov. Pracovali s dátami z CERNu.

Stovka žiakov stredných škôl žilinského regiónu si na Žilinskej univerzite vyskúšala, ako vyzerá pracovný deň profesionálnych časticových fyzikov. Počas nabitého programu podujatia Masterclasses sa stredoškoláci najskôr venovali teórii, v praktickej časti skúmali Z bozón, štruktúru protónu, dokonca sa pokúšali vystopovať  Higgsov bozón. Masterclasses, ktoré otvárajú mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky, sa v tomto roku konajú od 11. februára do 23. marca 2016 na univerzitách v 45-tich krajinách. Katedra fyziky Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity organizuje Masterclasses od ich začiatku, celkovo už dvanásťkrát.

Objav Higgsovho bozónu na Veľkom hadrónovom urýchľovači (LHC) v lete 2012 viedol k obrovskej mediálnej odozve a veľkému záujmu verejnosti. Medzinárodné Masterclasses vychádzajú v ústrety tomuto záujmu a ponúkajú stredoškolákom možnosť preskúmať najnovšie dáta z experimentov na LHC. Základná myšlienka každoročného programu je nechať žiakov pracovať spôsobom, ktorý sa blíži práci skutočných vedcov. “Študenti pracujú priamo s časticovými fyzikmi a s reálnymi dátami z LHC,” uviedol Michael Kobel, časticový fyzik z Drážďanskej univerzity, medzinárodný vedúci Masterclasses.

Úvod dňa Masterclasses na Žilinskej univerzite patril prednáškam, ktoré neskôr pomohli študentom pri skúmaní výsledkov reálnych zrážok častíc, ktoré v CERNe krúžia v 27-kilometrovom urýchľovači takmer rýchlosťou svetla. Jedným z vrcholov dňa bolo hľadanie zriedkavých Higgsových bozónov. „Teória bola trochu zložitá, niektoré pojmy boli pre mňa nové, ale v cvičení sa mi podarilo identifikovať viaceré častice,“  hovorí Tomáš, študent gymnázia z Lipovského Hrádku, ktorého láka štúdium fyziky a informatiky.    

 Po praktickej časti sa študenti zo Žiliny spojili s rovesníkmi z Francúzska, Belgicka a Maďarska, aby si vymenili skúsenosti a porovnali výsledky svojho skúmania. Telekonferenciu moderovali vedci z CERNu.

“Veľmi ma teší, že študentov téma časticovej fyziky zaujíma, sami prejavili záujem aj o ďalšie aktivity, napr. o projekt Cascade, ktorý nadväzuje na úspech Masterclasses. Je určený všetkým, ktorí sú pripravení pustiť sa hlbšie do poznávania elementárnych častíc, povedal koordinátor Masterclasses na Slovensku doc. Dr. Ivan Melo, PhD. „Je vzrušujúce rozprávať o veciach, ktoré vás bavia pred publikom, ktoré prahne po tom, aby sa o nich niečo dozvedelo. A to celé v spolupráci so svetovými univerzitami a CERNom. Sme súčasťou niečoho veľkého. Zo Žiliny koordinujeme toto podujatie na 7 slovenských univerzitách“, uzavrel Ivan Melo.  

International Masterclasses sú organizované Technickou univerzitou v Drážďanoch a QuarkNetom, v úzkej spolupráci s International Particle Physics Outreach Group (IPPOG). IPPOG je skupina zástupcov členských krajín CERN, ktorí sa venujú popularizácii časticovej fyziky. Cieľom skupiny je priblížiť časticovú fyziku verejnosti.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.