Žilinská univerzita pozýva všetkých záujemcov na dni otvorených dverí

Návštevníci sa počas dní otvorených dverí dozvedia všetky dôležité informácie o štúdiu, prijímacom konaní a podmienkach prijatia na fakulty UNIZA. Dvere do laboratórií, učební a pracovísk otvoria fakulty  Žilinskej univerzity ako aj Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine.  Záujemcovia o štúdium na  univerzite budú mať jedinečnú príležitosť stretnúť sa so študentmi, doktorandmi a pedagógmi z fakúlt a priamo sa ich opýtať na všetko čo ich zaujíma.

DNI OTVORENÝCH DVERÍ FAKÚLT UNIZA

FAKULTA

 

TERMÍN  DOD

 

FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY

DOPRAVY A SPOJOV

http://fpedas.uniza.sk

 

19. február 2016

STROJNÍCKA FAKULTA

http://www.fstroj.uniza.sk

 

9. február 2016

ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA

http://fel.uniza.sk

 

4. február 2016

STAVEBNÁ FAKULTA

http://svf.uniza.sk

 

10. február 2016

FAKULTA RIADENIA A INFORMATIKY

http://www.fri.uniza.sk

 

19. február 2016  

online DOD 3. marec 2016 16:00 - 21:00 h

 

FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA

http://fbi.uniza.sk/

 

5. február 2016

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED

http://fhv.uniza.sk

 

26. február 2016

DOD Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva

VÝSKUMNÝ ÚSTAV VYSOKOHORSKEJ BIOLÓGIE

(v Tatranskej Javorine)

http://www.vuvb.uniza.sk/

 

7. apríl 2016

 

Tešíme sa na vás!

Ing. Katarína Géčová

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.