Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline sa predstavil na TransTech Burze

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline (UVP ŽU) prezentoval svoje výsledky v jednotlivých divíziách, vrátane budovaných špičkových laboratórií a ich výskumného potenciálu.

Podujatie Trans Tech Burza je zamerané na predstavenie výsledkov výskumu slovenských univerzít, univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier. Na podujatí sa prezentujú technológie a výsledky vedy, výskumu a vývoja z rôznych oblastí určené na komercializáciu a prenos do praxe.  Cieľom podujatia bolo umožniť stretnutie pracovníkov priemyslu a výskumných a vývojových inštitúcií v celej šírke vedných disciplín a priemyselných odvetví.

V rámci posterovej sekcie UVP ŽU odprezentoval 7 aplikačných výskumných projektov:

  • komunikačno –navigačná technológia pre integrovaný záchranný systém,
  • inteligentné textílie a odevy na monitorovanie vitálnych funkcií človeka,
  • systém umožňujúci monitorovanie a stráženie dopravných prostriedkov na odstavných plochách,
  • Smart City,
  • Edison – experimentálny systém pre oblasť e-mobility,
  • laboratórium modelovania a simulácie krízových javov v doprave pre zvýšenie efektívnosti rozhodovania UVP ŽU,
  • Ukáž čo hľadáš – S.W.Y.L.F. – Show what you looking for.

Riaditeľ UVP ŽU doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. sa predstavil s prednáškou na tému Inovatívne riešenia UVP UNIZA v oblasti inteligentných systémov.

„V poobedňajších hodinách sme sa zúčastnili bilaterálnych rokovaní s potenciálnymi partnermi a odberateľmi výskumu z praxe a konzultovali s partnermi z iných univerzít. Taktiež som mal prednášku na tému Laboratórium modelovania a simulácie krízových javov v doprave pre zvýšenie efektívnosti rozhodovania,“ uzavrel Ing. Tomáš Riska, výskumný pracovník UVP ŽU.

 

Mgr. Samia A. Zaoucheová

Univerzitný vedecký park

 

 

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.