Na Žilinskej univerzite sa diskutovalo o moderných technológiách, CERNe aj mestskom downhille

Študenti na Žilinskej univerzite v Žiline majú vďaka špičkovému vybaveniu učební a laboratórií vytvorené kvalitné podmienky na štúdium. Jednou z noviniek aktuálneho akademického roka je moderná aula, ktorú univerzita zrekonštruovala s finančnou podporou spoločnosti DATALAN, lídra v prinášaní inovácií do oblasti vzdelávania. Prvých študentov privítala nová aula 29. septembra 2015.

V digitálnej ére zohrávajú moderné technológie čoraz dôležitejšiu úlohu. Dnešní študenti na školách vyžadujú moderné nástroje, ktoré bežne využívajú vo svojom živote, a ak má byť pre nich škola atraktívnou a na trhu konkurencieschopnou, musí ponúkať nielen zmysluplný obsah a nadšených pedagógov, ale aj kvalitné podmienky na štúdium. To si uvedomuje aj jedna z najprogresívnejších univerzít na Slovensku – Žilinská univerzita v Žiline, ktorej študentov v tomto akademickom roku privítajú nové, zmodernizované priestory hlavnej výučbovej auly. „Naša najväčšia aula s kapacitou 266 miest prešla počas letných mesiacov kompletnou rekonštrukciou, vymenil sa celý interiér, prezentačná technika aj ozvučenie. Výrazne sa zlepšila akustika.  Veríme, že sa v zmodernizovanom priestore budú naši študenti aj pedagógovia cítiť príjemne. Aula ponesie meno spoločnosti DATALAN, ktorá sa podieľala na jej rekonštrukcii,“ uviedla Tatiana Čorejová, rektorka Žilinskej univerzity.  

Slávnostné otvorenie auly sa uskutočnilo 29. septembra 2015 a bolo spojené s diskusiou (nielen) o moderných technológiách a ich využití v živote, do ktorej sa aktívne zapojili samotní študenti prostredníctvom špeciálnej online aplikácie. Diskusiu viedol Ján Mečiar, populárny moderátor relácie Spektrum o najnovších poznatkoch vedy a absolvent Žilinskej univerzity v Žiline. Inšpiráciu, ako môže špičkové technologické zázemie priblížiť študentov k zaujímavým pracovným príležitostiam, priniesol exkluzívny hosť, expert fyzikálneho laboratória CERN Daniel Valúch. Iný pohľad do sveta technológií účastníkom prezentoval známy slovenský cyklista Filip Polc. Otvorenie auly svojou prítomnosťou podporil aj generálny riaditeľ spoločnosti DATALAN Marek Paščák. „Na to, aby mohla škola vstúpiť do 21.storočia ako moderná inštitúcia, potrebuje aj moderné vybavenie a tiež pochopenie zásady - učme deti ich prostriedkami.“ Tými sú dnes jednoznačne smartfóny, tablety a mobilné aplikácie, a do budúcnosti už treba počítať nielen napr. s bezpečnou wi-fi, sprístupnením dát a informácií na jeden klik či rýchlou online komunikáciou v reálnom čase, ale aj s implementáciou nositeľných technológií do procesu výučby.

 

Informácie o hosťoch diskusie:

Ing. Daniel Valúch, PhD.

Vyštudoval FEI STU Bratislava, odbor elektronika. Od roku 2000 pracuje v skupine vysokofrekvenčných systémov, CERN, Ženeva, Švajčiarsko. Doktorandské štúdium v oblasti výkonovej mikrovlnnej techniky absolvoval v CERNe. Podieľal sa na vývoji systému urýchľovania a riadenia obehu zväzku pre Veľký hadrónový urýchľovač LHC, systému priečnej stabilizácie zväzku pre LHC a SPS. V súčasnosti je spoluzodpovedný za prevádzku urýchľovačov LHC a SPS a vedie projekt urýchľovacieho systému pre novovybudovaný́ urýchľovač rádioaktívnych iónov HIE-Isolde. Medzi jeho koníčky patrí elektronika, pedagogická činnosť, cestovanie, dobré jedlo.

Filip Polc

Najúspešnejší slovenský reprezentant v horskej cyklistike v zjazdových disciplínach. Narodil sa v roku1982 v Pezinku a svoju kariéru začal už v 4 rokoch. Venoval sa cyklotrialu, neskôr jazde na BMX. Ako 8-ročný sa začal umiestňovať na medzinárodných súťažiach, a v roku 1993 sa stal víťazom na Majstrovstvách Slovenska. Okrem zjazdov a dual-slalomov absolvoval aj niekoľko pretekov v cross country, neskôr sa však už plne sústredil na down hill disciplíny. Na konte má viacero významných trofejí a je držiteľom troch rekordov: zdolanie 1034 schodov za 4:26 minút mu prinieslo zápis v Guinessovej knihe rekordov, okrem toho má na konte slovenský rýchlostný rekord v jazde na bicykli na snehu - 106,51 km/h, a svetový rýchlostný rekord na snowscoote - 134,51 km/h.

 

 

Ing. Katarína Géčová
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.