Schody – časopis študentov Univerzity tretieho veku v Žiline

Univerzita tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len U3V)  je známa širokou ponukou záujmového štúdia pre starších učiacich sa vo veku od 45 rokov. Seniori nachádzajú svoje uplatnenie aj v jej dobrovoľníckych aktivitách. Jednou z nich je tvorba a vydávanie časopisu Schody, ktorého najbližšie septembrové vydanie bude spolufinancované z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 Pán Michal Filek, šéfredaktor Žilinského večerníka, potešil nedávno tvorcov seniorského časopisu Schody hodnotením v znení: „Je to jediný časopis pre seniorov, ktorý vydáva univerzita tretieho veku na Slovensku. Bolo by na škodu, keby ho mali mať k dispozícii len študenti U3V v Žiline. Má veľký význam z dvoch dôvodov. Po prvé, seniori radia  seniorom, ich jazykom, ich skúsenosťami. To je nesmierne dôležité a pútavé. Po druhé, dáva možnosť seniorom byť aktívnymi, aj vo svojom veku nájsť uplatnenie, byť užitočnými. Celkovo je to na slovenské pomery výnimočný počin, ktorý treba rozvíjať.“

Áno, časopis Schody je výnimočný svojím zameraním. Seniori sú pripravení podeliť sa o nadobudnuté vedomosti, píšu o svojich životných skúsenostiach, motivujú svoju komunitu k  vzdelávaniu. Časopis dáva priestor pre tvorivosť, radosť a slobodu, ktorú seniorský vek prináša. V septembri 2015 bude vydané 10. číslo tohto časopisu a medzi študentov U3V bude zdarma distribuované už po šiesty rok. Pridanou hodnotou je aj fakt, že tento časopis je naozaj jediný svojho druhu medzi existujúcimi 15 univerzitami tretieho veku na Slovensku. Je evidovaný na Ministerstve kultúry SR a má svoju ISSN identifikáciu.

Jeho obsahovú štruktúru tvoria články o činnosti U3V v Žiline, o význame celoživotného vzdelávania a jeho prínose práve v seniorskom veku. Časopis prináša pozitívny pohľad na obdobie starnutia,  láskavý humor a nadhľad. Seniori si tu nájdu  ponuku dobrovoľníckych aktivít  vo vzdelávaní, aj ponuku neformálnej výmeny zručností v rámci tvorivých dielní Letnej školy pre seniorov. Časopis podporuje medzigeneračný dialóg. Jeho súčasťou sú rozhovory s osobnosťami, vtipné postrehy, či komentáre seniorov.

Tvorivých seniorov sa snaží U3V v Žiline podporiť vzdelávaním v oblasti žurnalistiky. Vďaka poskytnutej dotácii a finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre rok 2015, ktorú U3V získala na realizáciu projektu: Schody – príležitosť pre aktívne starnutie  pripravila U3V  pre seniorov Workshop o kreatívnom písaní.  Skúsená lektorka na ňom priblížila  metódy tvorby pútavých článkov pre seniorov. Účastníčka workshopu zhodnotila jeho prínos slovami: „Odchýlené dvierka do komnát dosiaľ ani netušených. Prekvapivo podnetné. Dopoludnie strávené pekne, múdro a dôstojne.“

Redakčná rada časopisu Schody je zostavená z dobrovoľníkov, ktorí cítia potrebu vzdelávať sa. Veľa práce na príprave časopisu odvedie grafička, ktorá časopis zostavuje. Pre ňu a pre ďalších nádejných grafikov U3V pripravila Workshop o grafickej úprave časopisu. Pre prispievateľov do časopisu plánuje U3V zorganizovať workshop s názvom: Kedy článok zaujme.

V septembrovom slávnostnom vydaní časopis Schody čitateľom priblíži oslavy 20. výročia založenia U3V na Žilinskej univerzite v Žiline. Načrie do minulosti, predstaví prítomnosť a vízie činnosti U3V.

 

 

Ing. Jana Sňahničanová

Koordinátor Univerzity tretieho veku

 

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť