Medzinárodná vedecká konferencia sa bude zaoberať aktuálnymi otázkami riešenia súčasných krízových javov

V dňoch 5.-6. júna 2013 sa na Žilinskej univerzite v Žiline, Fakulte špeciálneho inžinierstva uskutoční v poradí už 18-ty ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí – RKS.

Konferencie sa zúčastní viac ako 160 odborníkov z 10-tich krajín sveta s cieľom výmeny teoretických poznatkov získaných z vedecko-výskumnej činnosti a praktických skúseností z krízového riadenia vo verejnej správe i v podnikateľských subjektoch, z problematiky ochrany osôb a majetku a z úlohy ľudského činiteľa v riešení krízových javov. Plenárne rokovanie konferencie bude v tomto roku venované problematike: Vplyv bezpečnostného prostredia na kritickú infraštruktúru. „Jedným z našim hlavných cieľov je príprava vysokoškolsky vzdelaných odborníkov na riešenie krízových situácií vo všetkých sférach ľudskej činnosti, “ uviedol odborný garant konferencie, prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., dekan Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU.

Rokovať sa bude v piatich sekciách:

Sekcia č. 1: Všeobecné zásady krízového riadenia,

Sekcia č. 2: Bezpečnostný manažment – ochrana osôb a majetku,

Sekcia č. 3: Ekonomické a sociálne súvislosti riešenia krízových situácií,

Sekcia č. 4: Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore doprava,

Sekcia č. 5: Ochrana pred požiarmi a záchranné služby.

 

Kontakt a podrobné informácie:

manažérka konferencie: Ing. Katarína Buganová, PhD.

e-mail konferencie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , tel.: 041 - 513 6748,

internetová stránka konferencie: http://www.fsi.uniza.sk/kkm/

 

Ing. Katarína Géčová

Oddelenie pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou 

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.