Vyvrcholili oslavy 60. výročia založenia Žilinskej univerzity v Žiline

Akademický rok 2012/2013 sa na Žilinskej univerzite v Žiline (ŽU) niesol v slávnostnom duchu. Významné jubileum, 60. výročie založenia univerzity pripomínali jej pedagógom, študentom, absolventom, súčasným, či bývalým zamestnancom, ale aj širokej verejnosti viaceré podujatia. Oslavy okrúhleho jubilea vyvrcholili v piatok, 20. septembra 2013 slávnostným galavečerom, ktorého sa zúčastnili okrem predstaviteľov ŽU, aj významné osobnosti akademického a verejného života.

 

Z Prahy do Žiliny, od železníc k širokému spektru disciplín

História ŽU je veľmi zaujímavá. Spája sa s mnohými udalosťami, sťahovaním, či zmenami jej názvu. V roku 1953 vznikla Vysoká škola železničná v Prahe. Základom pre jej zriadenie bola Železničná fakulta Českého vysokého učení technického v Prahe. O šesť rokov neskôr, potom ako sa vysoká škola čoraz viac zameriavala aj na ďalšie druhy dopravy, bola premenovaná na Vysokú školu dopravnú v Prahe. Veľký zlom nastal v roku 1962, kedy sa škola definitívne presťahovala z Prahy do Žiliny. Aj na novom mieste prešiel názov viacerými zmenami – od Vysokej školy dopravnej, cez Vysokú školu dopravy a spojov až po súčasný, od roku 1996 používaný názov Žilinská univerzita v Žiline. Výsledkom odhodlania, snahy a tvrdej práce, ktorú univerzite počas 60-tich rokov jej existencie prejavili a stále prejavujú jej pedagógovia a pracovníci, je súčasná vzdelávacia inštitúcia s dobrou reputáciou,  kvalitnou vedeckovýskumnou činnosťou, rozvetvenou medzinárodnou spoluprácou, či významnými projektmi aplikovaného výskumu, ktoré prepájajú akademické prostredie s podnikateľskou sférou. Výsledkom 60-tich rokov je však aj jej 63 000 absolventov, kvalitných odborníkov vo svojej oblasti. V súčasnosti študuje na siedmich fakultách ŽU vo všetkých stupňoch a formách štúdia spolu 11 000 študentov a pracuje viac ako 1 500 pracovníkov, z toho 650 vysokoškolských učiteľov.

 

Významné výročie pripomínala séria podujatí

Počas akademického roka 2012/2013 pripomínala významné okrúhle jubileum študentom, pracovníkom, odbornej, či širokej verejnosti séria podujatí a aktivít. V novembri sa napríklad na voľnom priestranstve pred budovou rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline zhromaždilo 1 787 študentov, ktorí spoločne vytvorili slovenský rekord s názvom „Najväčšia skupinová fotografia študentov“. V duchu osláv okrúhleho jubilea sa niesol aj 16. reprezentačný ples ŽU, oslavy Dňa učiteľov, slávnostný večer, na ktorom sa stretli súčasní aj bývalí zamestnanci univerzity, neoficiálny sviatok všetkých študentov – Majáles, či vydarený Letecký deň. Žilinčanom pripomína okrúhlu univerzitnú šesťdesiatku špeciálne ozdobený autobus v uliciach mesta.

 

Vyvrcholenie osláv

Oslavy šesťdesiateho výročia zrodu ŽU vyvrcholili v piatok, 20. septembra 2013. Rektorka ŽU Tatiana Čorejová v tento deň prijímala v mene univerzity gratulácie od najvýznamnejších predstaviteľov akademického, politického a verejného života. Do Žiliny na slávnostný večer pricestovalo viac ako 40 rektorov a významných akademických predstaviteľov zahraničných univerzít z Nemecka, Ruska, Japonska, Poľska, Ukrajiny, Srbska, Bulharska a Českej republiky a 11 rektori slovenských vysokých škôl. Počas slávnostného koncertu Štátneho komorného orchestra v žilinskom Dome umenia Fatra zazneli gratulačné pozdravy od prezidenta SR v podaní Petra Rusiňáka, riaditeľa odboru vnútornej politiky kancelárie prezidenta SR, či od ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča. ŽU zablahoželal aj Václav Havlíček rektor Českého vysokého učení technického Praha, ktoré je so Žilinskou univerzitou v Žiline navždy historicky prepojené.

 

Pohľad vpred

Len víkend delil ŽU od najväčších osláv 60. výročia a oficiálneho otvorenia 61. akademického roka. Žilinská univerzita v Žiline si ctí svoju históriu, avšak pozerá sa nekompromisne vpred. „Z rezortnej vysokej školy, na akú sa profilovala ŽU pri svojom vzniku, vyrástla popredná vzdelávacia a vedeckovýskumná inštitúcia, a to aj vďaka tomu, že sa dokázala prispôsobiť potrebám súčasného sveta. I keď sme sa zaradili medzi výskumné univerzity a dosiahli isté úspechy, sústredili sme sa na vyššie ciele. Momentálne vstupujeme do 61. akademického roka 2013/2014. Svoju pozornosť upriamime najmä na komplexnú akreditáciu celej univerzity, ktorá začína v júli 2014 a na schválené projektové návrhy Výskumného centra a Univerzitného vedeckého parku ŽU, ktorých tímy už začali pracovať. Projekty, v prípade úspešnej realizácie, vytvoria unikátne podmienky pre medzinárodné výskumno-vývojové aktivity univerzity, prácu multidisciplinárnych tímov, popularizáciu výsledkov vedy a výskumu  a úspešný transfer nových poznatkov do praxe,“ uviedla rektorka ŽU Tatiana Čorejová.

 

Ing. Katarína Géčová

Oddelenie medzinárodných vzťahov a styku s verejnosťou

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.