Žilinská univerzita dostala z Bruselu „zelenú“ na špičkový výskum inteligentných dopravných systémov

Žilinská univerzita v Žiline (ŽU) patrí medzi jedenásť „vyvolených“ univerzít a výskumných organizácií v Európe, kde budú zriadené prvé akademické miesta Európskeho výskumného priestoru (EVP) (eng. European Research Area Chair). Informovala o tom Máire Geoghegan-Quinnová, európska komisárka pre vedu, výskum a inovácie.

 

Čo je akademické miesto Európskeho výskumného priestoru (EVP)?

Zo 111 prihlásených návrhov projektov získa jedenásť vybraných výskumných inštitúcií z finančných prostriedkov EÚ jednotlivo príspevok do výšky 2,4 milióna EUR na zriadenie prvých akademických pracovných miest EVP za účelom rozvoja výskumnej a inovačnej kapacity. Akademické miesta EVP budú obsadené špičkovými svetovými expertmi, ktorí sú schopní posilniť úroveň vedeckovýskumných a inovačných aktivít v špecifických oblastiach. Expert pritiahne na univerzitu nielen viac vysoko kvalifikovaných špecialistov, ktorí budú tvoriť jeho tím, ale aj ďalšie finančné zdroje hlavne zo zdrojov EÚ určených na výskum a inovácie. O akademické miesto EVP sa môžu uchádzať kandidáti z celého sveta.

V Žiline sa budú skúmať inteligentné dopravné systémy

Experti vybratí na akademické miesto EVP na univerzitách a výskumných pracoviskách v 11 krajinách budú so svojimi tímami realizovať výskum v širokom spektre vedeckých oblastí ako je akvakultúra, environmentálna chémia, či veterinárne lekárstvo. Na Žilinskej univerzite budú tieto aktivity zamerané na inteligentné dopravné systémy v spojitosti s informačnými a komunikačnými technológiami. „Projekt sa zameriava na trvalo udržateľný rozvoj ľudských zdrojov a kľúčových kompetencií pod vedením skúseného vedca a manažéra a ním vytvoreného tímu. Synergický efekt medzi štrukturálnymi fondmi a financovaním výskumu je základným pilierom pre budovanie unikátnych výskumných a inovačných aktivít v žilinskom regióne s orientáciou na riešenie problematiky dopravy s implementáciou inteligentných riešení“ uviedol prof. Ing. Milan Dado, PhD., dekan Elektrotechnickej fakulty ŽU, ktorý je zároveň koordinátorom projektu.

Záujem výskumných organizácií vysoko prekročil očakávania

Žilinská univerzita v Žiline obstála so svojim projektom v konkurencii 111 návrhov podaných výskumnými inštitúciami zo všetkých oprávnených regiónov EÚ v rámci pilotnej výzvy na vytvorenie akademických miest Európskeho výskumného priestoru. Zo Slovenska to bol jediný podaný návrh projektu a vo veľmi tvrdej európskej konkurencii je obrovským úspechom, že je navrhnutý na financovanie. V Čechách sa podobný úspech podaril Masarykovej univerzite. „Reakcia na prvú výzvu zriadiť akademické miesta EVP bola obrovská. Na základe toho sa ukázalo, že medzi výskumnými organizáciami v celej Európe existuje skutočný záujem o zlepšenie,“ povedala komisárka Geoghegan-Quinnová.

 

Ing. Katarína Géčová

Oddelenie medzinárodných vzťahov a styku s verejnosťou

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.