Dodávateľ na výstavbu Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra ŽU je už známy

Projekt vybudovania Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline (ŽU) dospel do ďalšej významnej fázy. Po zákonom stanovenom procese verejného obstarávania je možné podpísať zmluvu na vybudovanie dvoch budov Univerzitného vedeckého parku a inteligentnej budovy Výskumného centra ŽU.

 

K oficiálnemu podpisu zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra ŽU došlo na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v Bratislave 21. mája 2013. Obidve pracoviská budú plniť významné úlohy spojené s transferom poznania a technológií z výskumných laboratórií univerzity do hospodárskej a spoločenskej praxe. Univerzitný vedecký park je organizačne rozdelený na 4 divízie so špecifickým zameraním na inteligentné dopravné systémy, inteligentné výrobné systémy, vývoj nových pokrokových materiálov a technológií a na informačné a komunikačné technológie. Hlavnými oblasťami výskumu Výskumného centra ŽU sú dopravná infraštruktúra, progresívne materiály a inteligentné budovy.

 

Do verejného obstarávania na dodávateľa pre výstavbu parku a centra sa prihlásilo spolu 9 firiem. Stavebná spoločnosť EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. splnila podmienky účasti a v elektronickej aukcii ponúkla najvýhodnejšiu cenu. EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika je člen francúzskej stavebnej skupiny EIFFAGE, európskeho lídra v oblasti stavebníctva, zodpovedného napríklad za výstavbu štadiónu Lille Métropole, či Millau Viaduct, zaveseného diaľničného mosta v južnom Francúzsku, najvyššieho na svete. Podpísanie zmlúv o spolupráci sa uskutoční na pôde ŽU dňa 29. mája 2014. Výstavba by mala začať približne do 2 týždňov od podpisu.  

 

„Vytvorenie modernej infraštruktúry pre podporu aplikovaného výskumu je významnou časťou projektu vybudovania Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline (UVP). Okrem laboratórnych a experimentálnych zariadení je prostredie, kde sa výskum vykonáva určitým spôsobom reprezentáciou výskumu a inštitúcie samotnej. Cieľom je podpora vlastných a získanie nových špičkových výskumníkov v špecifických oblastiach výskumu UVP. Osobne som presvedčený, že nové priestory vytvoria zázemie na svetovej úrovni a posunú ŽU smerom k špičkovým výskumným inštitúciám,“ uviedol Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. riaditeľ Univerzitného vedeckého parku ŽU.

 

„Budova Výskumného centra ŽU bude unikátnou budovou v rámci európskeho výskumného priestoru. Pôjde o výskumnú inteligentnú budovu v najvyšších energetických štandardoch so zameraním na vývoj a inovácie nových metód riadenia inteligentných budov, efektívneho využívania energie z bežných zdrojov ako aj obnoviteľných zdrojov. Výstavba budovy je súčasťou projektu vybudovania Výskumného centra ŽU s dosahom na jeho hlavnú myšlienku realizácie „výskumu pre ľudí“. Existencia inteligentnej výskumnej budovy vytvorí jedinečné pracovisko v rámci EÚ, ktoré rozšíri možnosti spolupráce ŽU na úrovni prenosu výsledkov výskumu a inovácií do technickej a spoločenskej praxe,“ konštatoval doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD. riaditeľ Výskumného centra ŽU.

 

Ing. Katarína Géčová

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.