Strojársky výrobok roka je zo Žilinskej univerzity

Koncom mája sa v Nitre konal už 21. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, v rámci ktorého sa uskutočnila po druhýkrát výstava Techfórum 2014 zameraná na prezentáciu vysokých škôl a univerzít technického zamerania. Po úspešnej reprezentácii na predchádzajúcom ročníku si Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline z tohtoročného veľtrhu odniesla hneď dve významné ocenenia.

 

Cenu výstavy EMA so zameraním na elektrotechniku, merania a automatizácie získal inteligentný X-ray systém pre nedeštruktívne technológie. Systém umožňuje merať zvyškové napätia vo všetkých kryštalických a polykryštalických materiáloch nedeštruktívnou metódou. Jedinečnosť systému spočíva nielen v jeho prenosnosti, čím nie je obmedzený iba na laboratórne podmienky, ale aj fakt, že na území SR je jediným a v krajinách V4 jedným z troch systémov podobného zamerania.

 

Ďalším oceneným exponátom Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (SjF ŽU) bol prototyp malého mestského experimentálneho elektromobilu - EDISON, ktorý na veľtrhu vzbudzoval veľkú pozornosť nielen u odborníkov, ale aj u širokej verejnosti. EDISON, oranžový elektromobil sympatického dizajnu zo SjF ŽU získal na 21. medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre prestížne ocenenie Strojársky výrobok roka 2013. Prototyp malého mestského elektromobilu reflektuje poznatky a vedomosti výskumníkov a pedagógov fakulty ako aj študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia, ktorí sa na projekte EDISON podieľali významnou mierou. „Zmyslom projektu je poskytnúť študentom denného štúdia kvalitnú možnosť realizovať sa pri vývoji vozidla a získavať praktické skúsenosti už počas štúdia. S EDISONOM bolo spojených už viacero bakalárskych, inžinierskych a doktorandských prác . Študenti pracujú napríklad na osvetlení, interiéri, či softvérových aplikáciách,“ uviedol prof. Ing. Ľuboš Kučera, PhD. z Katedry konštruovania a častí strojov Strojníckej fakulty ŽU, kde sa EDISON vyvíja. Absolventi spomínanej katedry sú žiadaní na trhu práce, podľa slov prof. Kučeru, za ostatných 20 rokov nevyprodukovali nezamestnaného absolventa.

 

Elektromobil EDISON dokáže v súčasnosti na jedno nabitie prejsť približne 150 až 300 km maximálnou rýchlosťou do 90km/h, pričom z pokoja na 80km/h zrýchli za necelých 10 sekúnd. Cieľom tímu na Strojníckej fakulte ŽU je vytvoriť čo najjednoduchšiu verziu automobilu na elektrický pohon – to znamená

malé ľahké auto do mesta s čo najmenším množstvom komponentov a dielov. Aj tým sa EDISON líši od iných elektromobilov. Projektový tím momentálne v spolupráci s Fakultou riadenia a informatiky ŽU pracuje na vývoji softvérovej aplikácie, ktorá by umožnila veľmi efektívnu komunikáciu s posádkou vozidla; ďalej vytvára platformu pre v budúcnosti nevyhnutnú spoluprácu ako s Elektrotechnickou fakultou  tak aj odborníkmi z ostatných fakúlt ŽU, ktorí sú v problematike zatiaľ nekonvenčných pohonov dostatočne skúsení na hľadanie takých riešení, ktoré by postupne presvedčili spoločnosť o nevyhnutnosti hľadania cesty pre nové alternatívne systémy v doprave.

 

 

 

Ing. Katarína Géčová

Oddelenie medzinárodných vzťahov a styku s verejnosťou

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.