V areáli Žilinskej univerzity už čoskoro vyrastú špičkové pracoviská. Základný kameň výstavby položí minister školstva.

Projekt vybudovania Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline (ŽU) dospel do ďalšej významnej fázy. Po zákonom stanovenom procese verejného obstarávania a podpise zmluvy na vybudovanie dvoch budov Univerzitného vedeckého parku a inteligentnej budovy Výskumného centra ŽU so spoločnosťou EIFFAGE, položí v piatok 13. júna základný kameň výstavby na univerzitnej pôde minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.

 

Univerzitný vedecký park aj Výskumné centrum ŽU budú plniť významné úlohy spojené s transferom poznania a technológií z výskumných laboratórií univerzity do praktického života. „Vytvorenie modernej infraštruktúry pre podporu aplikovaného výskumu v oblasti inteligentných systémov v doprave a výrobe, progresívnych materiálov a informačných a komunikačných technológií je zásadným posunom v oblasti výskumu na ŽU. Cieľom je podpora vlastných a získanie nových špičkových výskumníkov pre zvýšenie konkurencieschopnosti ŽU v rámci medzinárodného výskumného priestoru “ uviedol doc. Ing. Michal Zábovský, PhD., riaditeľ Univerzitného vedeckého parku ŽU.

Hlavnými oblasťami výskumu Výskumného centra ŽU sú dopravná infraštruktúra, progresívne materiály a inteligentné budovy. Výskum je zameraný na aplikovanie technických riešení do priemyslu, ale aj do oblastí, ktoré sa dotýkajú bežného života ľudí. „Okrem laboratórií budú v budove Výskumného centra ŽU aj priestory Regionálneho centra pre prenos poznatkov do praxe a Inkubátora, ktorých úlohou je vytvoriť úzke prepojenie s priemyslom a poskytnúť zázemie pre začínajúcich podnikateľov na realizáciu ich inovatívnych nápadov“ povedal Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. riaditeľ Výskumného centra ŽU.

 

 

Dôležité dátumy v projekte vybudovania Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra ŽU:

 • máj 2013 - schválenie žiadosti ŽU Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy „Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier“

 

 • máj 2014 - po zákonom stanovenom procese verejného obstarávania bola podpísaná zmluva na vybudovanie budov Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra ŽU so stavebnou spoločnosťou EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o., členom francúzskej stavebnej skupiny EIFFAGE, európskeho lídra v oblasti stavebníctva, zodpovedného aj za výstavbu Millau Viaduct, zaveseného diaľničného mosta v južnom Francúzsku, najvyššieho na svete.

 

 • jún 2014 - výstavbu na univerzitnej pôde oficiálne otvorí minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.

 

Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum ŽU v číslach:

UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK ŽU (UVP)

 • Celkové oprávnenévýdavky projektu predstavujú 41 mil. EUR
 • Univerzitný vedecký park ponúkne 120-160 pracovných miest, vrátane pozícií externých pracovníkov, doktorandov, postdoktorandov ako aj špičkových výskumníkov zo zahraničia
 • Celková rozloha UVP ŽU je takmer 5300 m2(podlahová plocha cca. 3550 m2)
 • V budove UVP ŽU bude vybudovaných 15 špičkových laboratórií pre výskum v oblasti inteligentných dopravných systémov, inteligentných výrobných systémov, nových materiálov/technológií  a informačno-komunikačných technológií

VÝSKUMNÉ CENTRUM ŽU (VC)

 • Celkové náklady projektu Výskumného centra ŽU dosiahnu 25, 8 mil. EUR
 • V súčasnosti sa na riešení projektu podieľa približne 100 výskumných, odborných
 • a administratívnych pracovníkov. Bolo vytvorených takmer 70 nových pracovných miest a riešením projektu bude podporených 20 doktorandov pri vypracovávaní ich dizertačných prác a publikovaní výsledkov.
 • V budove VC ŽU v Žiline s celkovou úžitkovou plochou viac ako 1500 m2, bude zriadených 17 špecializovaných laboratórií so zameraním napr. na hodnotenie stavu dopravnej infraštruktúry, hodnotenie vlastností materiálov pre dopravné prostriedky a dopravnú cestu, laboratóriá zamerané na riadenie inteligentných budov, atď.

 

Realizácia stavieb Univerzitného vedeckého parku aj Výskumného centra ŽU vrátane kompletného technologického vybavenia laboratórií je naplánovaná do konca júna 2015. Budovy obidvoch pracovísk budú plne integrované do existujúceho univerzitného kampusu.  

 

Ing. Katarína Géčová

Oddelenie medzinárodných vzťahov a styku s verejnosťou

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.