Technical Computing Camp 2022

Pripomíname Vám plánovanú akciu Technical Computing Camp, ktorá sa bude konať v Brne v dňoch 8.-9.9.2022.

Ďalšie informácie o tejto akcii nájdete na:
Leták
Link
Súťaž

Oddelenie pre informačné systémy

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.