Rektorské voľno pre študentov 19. 4. 2022

Dovoľujem si Vám oznámiť, že rektor Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje študentom UNIZA dňa 19. apríla 2022 rektorské voľno.

Rozhodnutie rektora č. 4/2022

rektor
Žilinskej univerzity v Žiline

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.