Pozvánka na online seminár - možnosti nástroja MATLAB Grader pri automatizácii hodnotenia študentských úloh v prostredí MATLAB

Pozývame Vás na online seminár možnosti nástroja MATLAB Grader pri automatizácii hodnotenia študentských úloh v prostredí MATLAB.

Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov s prípravou úloh a kurzov, ich distribúciou študentom a možnosťou hodnotenia úloh v prostredí MATLAB Grader a jeho integráciou do prostredia Moodle.
Seminár sa bude konať v 2 termínoch:
utorok 18. 1. 2022 od 13:00 (45 min) a v stredu 19. 1. 2022 od 17:00 (45 min)
Seminár je v slovenskom jazyku a je bezplatný je vhodný pre učiteľov, vedeckých pracovníkov a študentov.

Doplňujúce materiály pre prácu s nástrojom MATLAB Grader
Termíny a obsah seminárov nájdete na stránke

 

Oddelenie pre informačné systémy

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.