Rektorské voľno dňa 2. novembra 2021

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje študentom UNIZA na deň 2. novembra 2021 rektorské voľno.

rektor
Žilinskej univerzity v Žiline

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.