Pozvánka na online semináre k systému MATLAB a Simulink pre vysoké školy

Pozývame Vás na online semináre k systému MATLAB a Simulink pre vysoké školy, ktoré budú prebiehať na jeseň a v zime. V priebehu seminárov sa zoznámite s možnosťami využitia rôznych nástrojov MATLABu formou praktických ukážok v rámci neformálneho stretnutia s možnosťou diskusie. Semináre sa budú konať vždy v 2 termínoch. Prvý v utorok od 13.00 hod. a druhý v stredu od 17.00 hod.

Online seminár Vás prevedie aktuálnymi možnosťami systému MATLAB v príkladoch a aplikáciách; Strojové učenie v prostredí MATLAB, Deep Learning v prostredí MATLAB, využitie nástroja MATLAB vo výučbe prírodných vied, MATLAB Grader - nástroj pre podporu výučby a testovanie študentov, využitie systému MATLAB pri príprave publikačných výstupov, MATLAB a Simulink: aplikácie v reálnom čase, RCP, HIL; Fyzikálne modelovanie systémov v prostredí MATLAB a Simulink.

Seminár je vhodný pre učiteľov, vedeckých pracovníkov a študentov.

Termíny a obsah seminárov

Plagát a informačný list

 

Oddelenie pre informačné systémy

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.