Študentská osobnosť Slovenska AR 2019/2020

Šestnásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska" spoznal svojich laureátov za akademický rok 2019/2020. Podujatie sa organizuje pod záštitou prezidentky SR pani Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied. Porota pre posudzovanie nominácií bola zložená výlučne z odborníkov menovaných garantmi projektu. Cenu si laureáti v 13 kategóriách prevzali v Pálffyho paláci. Ing. Petra Urbancová z FEIT UNIZA sa stala laureátkou v kategórii: Elektrotechnika, priemyselné technológie. Partnerom kategórie je spoločnosť: Vertiv Slovakia.

20072021 Petra Urbancova 1

20072021 Petra Urbancova 2

Víťazi (laureáti) Študentskej osobnosti Slovenska AR 2019/2020

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.