Výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá francúzskej vlády na rok 2021/2022

Radi by sme Vás informovali o možnosti získať štipendium francúzskej vlády na druhý rok magisterského štúdia (Master 2).

  • O štipendium sa môžu uchádzať slovenskí študenti štvrtého alebo piateho ročníka.
  • Výška štipendia = 700 eur mesačne.
  • Štipendisti francúzskej vlády neplatia zápisné na francúzskych univerzitách (verejných školách).

Na nižšie ročníky je možné získať len kofinancované štipendium (350 eur mesačne).

Žiadosti o štipendium fr. vlády je možné zasielať do 1. marca 2021.

Podrobnejšie informácie, ako aj žiadosť o štipendium nájdete na nasledovnej stránke alebo na Facebooku.

 

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.