Súťaž – CodeVita Season 9

Dovoľujeme si Vám sprostredkovať podujatie „CodeVita Season 9“. Ide o súťaž pre programátorov, ktorí môžu následne vyhrať stáže, granty alebo dokonca zamestnanie v TATA Consultancy Services.

Viac informácií o súťaži ako aj prihlasovací formulár nájdete v brožúrke alebo v linku.

Plagát

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.