Pozvánka - MATLAB seminár „Predstavenie licencie Campus-Wide Suite“

Pozývame Vás na seminár „Predstavenie licencie Campus-Wide Suite“, ktorý sa uskutoční dňa 12.11.2020 v čase od 15:00 hod. do 16:00 hod. na platforme MS TEAMS.

Na online seminári sa oboznámite s možnosťami celouniverzitnej licencie Campus-Wide Suite.

Seminár je vhodný pre učiteľov, vedeckých pracovníkov a študentov.

Program a detailnejšie informácie nájdete na stránke v linku.

Plagát

Oddelenie pre informačné systémy

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.