Ide o našu budúcnosť, diskutujme o nej! - online diskusné fórum

Európa v klimatickej pohotovosti

Ako prispievame k riešeniu globálnej ekologickej krízy?

Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku Vás pozýva na diskusiu, ktorá sa vzhľadom na aktuálnu situáciu a nariadenia uskutoční online.

Otázky budete môcť klásť cez aplikáciu Slido.

Kedy: 13. 11. 2020 v čase od 10:30 do 11:20 hod.

Viac informácii nájdete v pozvánke.

www.europskyparlament.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.