Rektorské voľno dňa 5. októbra 2020

Rektor UNIZA udeľuje rektorské voľno študentom Žilinskej univerzity v Žiline v 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia v dennej forme s výnimkou účasti na štátnych záverečných skúškach dňa 5. októbra 2020.

rektor
Žilinskej univerzity v Žiline

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.