Predmet: Povolanie podnikateľ

Študenti Žilinskej univerzity v Žiline majú možnosť zapísať si predmet Povolanie podnikateľ a absolvovať na Slovensku výnimočný startup program v rámci svojho štúdia. Študenti pod vedením odborných konzultantov môžu premeniť svoj nápad na biznis zámer a pripraviť sa na vlastné podnikanie.

Predmet Povolanie podnikateľ ponúka priestor pre stretnutia s podnikateľskými osobnosťami a možnosť oboznámenia sa s úspešnými biznis modelmi. Inovatívne nápady sú podporované individuálnymi konzultáciami a poradcami. Program je určený pre všetkých študentov študujúcich bakalárske, magisterské, inžinierske či doktorandské programy.

V prípade záujmu sa informujte na svojom študijnom oddelení.

Link

Plagát

Ing. Veronika Šramová, PhD.
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Univerzitný vedecký park

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.