Pozvánka - SAIA virtuálny DOD do sveta štipendií

Pozývame Vás na virtuálny deň otvorených dverí SAIA – Dvere do sveta otvorené.

Virtuálny DOD SAIA, n. o. sa uskutoční dňa 30. septembra 2020 (v stredu) od 9.00h do 14.00h na platforme MS TEAMS, pričom záujemcovia sa môžu pripojiť na ktorúkoľvek časť podujatia.

Program:
9.00h – Predstavenie SAIA
9.10h – Národný štipendijný program SR - štipendiá do všetkých krajín sveta
9.30h – Akcia Rakúsko – Slovensko - štipendiá do Rakúska
10.00h – CEEPUS - štipendiá do strednej, východnej a juhovýchodnej Európy
10.30h – Akademické mobility - štipendiá na základe bilaterálnych medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád - štipendiá do európskych krajín i krajín mimo Európy
11.00h – Ako sa podáva žiadosť o štipendium
11.40h – EURAXESS - kariérne poradenstvo
12.00h – 14.00h - Pýtajte sa nás

Viac info

   

Mgr. Beáta KOŠŤÁLOVÁ
Koordinátorka programov

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.