Dodatok č.1 k Príkazu rektora č. 11/2020 o realizácii preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia ochorenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline zo strany študentov

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 23. 9. 2020 bol vydaný Dodatok č.1 k Príkazu rektora č. 11/2020 o realizácii preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia ochorenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline zo strany študentov.

Príloha: Dodatok č.1 k Príkazu rektora č. 11/2020 o realizácii preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia ochorenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline zo strany študentov

Príloha č.1 k DPR 11/2020: Čestné vyhlásenie študenta UNIZA

vedenie UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.