Príkaz rektora č. 11/2020 o realizácii preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia ochorenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline zo strany študentov

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zníženia rizika šírenia ochorenia COVID-19 na UNIZA a v rámci implementácie opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ“), vydáva príkaz rektora č. 11/2020.

Príloha: Príkaz rektora č. 11/2020 o realizácii preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia ochorenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline zo strany študentov

Príloha č.1 k PR11/2020: Čestné vyhlásenie študenta UNIZA - verzia pre tlač pre externých študentov a doktorandov (postupovať v zmysle príkazu rektora č. 11/2020)

Príloha č.2 k PR11/2020: Podmienky účasti študentov UNIZA na vzdelávacom procese

Príloha č.3 k PR11/2020: Žiadosť o zabezpečenie ubytovania a odvozu za účelom povinnej domácej izolácie

e-vzdelávanie - všeobecné informácie pre študentov - COVID19

 

Vedenie UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.