AZU webinár: Vyhľadávanie v citačných databázach WoS a Scopus

AZU organizuje webinár pre doktorandov všetkých slovenských univerzít, ktorí si chcú zlepšiť zručnosti pri vyhľadávaní v bibliografických a citačných databázach Web of Science a Scopus a zároveň chcú zlepšiť svoje doterajšie vedomosti o všetkých dostupných citačných databázach (WoS, Scopus, Current Contents Connect...).

Kedy: 2. 7. 2020 o 15:00 hod.

Chceš vedieť aký je rozdiel medzi impactovaným a indexovaným časopisom? Čo je Hirschov index? Ako nájsť svoje citácie a publikácie? Ako nájsť vedecké indexované a impactované časopisy? Odpovede na tieto otázky a na mnohé iné dostaneš na našom webinári.

Odkaz na FB udalosť
Príloha

Mgr. Adriana Valentovičová
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.