AZU webinár: Opatrenia prijaté v grafikone vlakovej dopravy v dôsledku obmedzenia prepravy osôb v podmienkach ZSSK, a.s.

Železničná doprava vlakmi ZSSK bola donedávna zabezpečená podľa mimoriadneho grafikonu z dôvodu prijatých opatrení COVID krízy. Od stredy 1. apríla 2020 bola tiež zrušená bezplatná preprava pre žiakov a študentov, vrátane detí od 6 do 16 rokov, až do odvolania. Aké ďalšie opatrenia prijala ZSSK v grafikone vlakovej dopravy na nasledujúce obdobie? Všetko sa dozviete na webinári s Ing. Oravcom a Ing. Kasom.

Link na prihlásenie

Termín: 21.5.2020 o 11:00 hod.

Hosť: Ing. Oravec a  Ing. Kasa

Príloha

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.