Výzva na podávanie žiadostí o ročné štipendium na stáž v Japonsku v rámci programu „Vulcanus in Japan"

Dovoľujeme si Vás informovať o novej výzve "EU-Japan Centre for Industrial Cooperation" na podávanie žiadostí študentov z EÚ na získanie štipendia programu "Vulcanus in Japan" pre akademický rok 2020-2021".

Od roku 2008, kedy po prvý krát slovenskí študenti mohli požiadať o štipendium, bolo štipendium udelené štyrom študentom UNIZA. Naposledy v rámci programovej výzvy v roku 2019.

 

Základné informácie k Výzve 2020:

  • O štipendium sa môžu uchádzať VŠ študenti inžinierskeho zamerania, ktorí majú ukončený minimálne prvý ročník Ing. štúdia a PhD. študenti. Štipendium nie je určené pre študentov Bc. štúdia.
  • Ročná stáž začína v septembri a končí v auguste.
  • Program stáže sa skladá zo 4- mesačného intenzívneho kurzu Japonského jazyka a 8- mesačnej stáže v japonskom podniku.

 

Podrobné informácie o programe, postupe podávania žiadostí a požadovaných dokumentoch sa nachádzajú na stránke programu:

 

Žiadosti študentov UNIZA o udelenie štipendia je potrebné zaslať do Bruselu centrálne, prostredníctvom oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing (OMVaM). Termín doručenia žiadostí študentov UNIZA na OMVaM rektorátu (Mgr. Lenka Kuzmová, kontaktná osoba programu) je: 10. január 2020.

 

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.